LOGO
2022-04-01 00:01   I starten av mars 2022 ble denne tegningen til. En 6åring ble forklart at det skal lages en forening for alle som vil lære med om FASD. "Jeg har FASD"!    Vi som startet foreningen hadde brains...
EUFASD 2022
2022-04-01 00:01 Den sjette Europeiske FASD konferansen blir holdt 12-14 september 2022 i Arendal.    Save the date. https://eufasd.org/index.php#events      
Prevalens
2022-04-01 00:01   Det eksisterer lite tall i Norge på barn med FASD. Det finnes tall fra USA, Sør-Afrika, Canada m.m. Når man skal se på prevalens av diagnosen kan det være en pekepinn å se til andre land, men man ...
REGIONAL KOMPETANSETJENESTE FOR MEDFØDTE RUSSKADER
2022-04-01 00:01 Regional kompetansetjeneste for medfødte russkader I 2005 la sosial og helsedirektoratet frem rapporten «Alkohol og graviditet - Hva er farlig for fosteret? Hvordan forebygge og behandle? Rapport fra...