Nettsteder og bøker

Regional kompetansetjeneste - medfødte russkader

SSHF

Regional kompetansetjeneste for barn med medfødte russkader arbeider for å innhente, systematisere og videreformidle kompetanse om diagnostikk, utredning og oppfølging av barn utsatt for rus under svangerskapet. Oppgaver: 

-Innhente og systematisere og videreformidle kunnskap

-Styrke kvalitet på tjenester i helse sør-øst

-Klinisk tilbud om utredning og diagnostisering

Den interaktive hjernen hos barn og unge

Forståelse og tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser og nevropsyk. tilstander.

Red: Anne Grethe Urnes

 

 

Ny kunnskap på områdene innenfor utviklingspsykologi, nevrovitenskap, nevropsykologi og nevropsykiatri gir nye perspektiver på barns utvikling både generelt og ved ulike nevroutviklingsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander.

Fetal Alcohol Syndrome

A Guide for Families and Communities

Streissguth, Ann Pytkowicz

Lesbar og lettfattelig, denne boken formidler informasjon om medisinske og sosiale vansker. Skrevet av Ann Streissguth som gjennomførte noen av de tidligste undersøkelsene av barn med FAS for mer enn 20 år siden. Boken gir  oversikt og forklarer hvordan man identifiserer, jobber med barn (og voksne) som har det, mm

Kan de ikke bare ta seg sammen

-om barn og unge med ADHD og Tourettes syndrom

Rønhovde,Lisbeth Iglum

 

I denne boken gir Lisbeth Iglum Rønhovde leserne oppdatert innsikt i teori og forskning på ADHD og Tourettes syndrom, samt de vanligst forekommende, ledsagende tilstandene. Boken er aktuell for alle med eksekutive, emosjonelle, adaptive vansker og  gir en god forståelse og spesifikke tips.

Norsk lyd-og blindeskrift-

bibliotek

Kultur og likestillingsdepartementet

NLB skal bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese visuell tekst og vanlige bøker, kan delta i samfunnet på linje med andre.NLB produserer og låner ut lydbøker, e-bøker og bøker i punktskrift.  Tilbudet omfatter også studielitteratur for studenter ved universitet, høgskole og fagskole.