Vil du bli medlem?

  Tillater økonomien det?

   

  Vi ønsker at foreningen skal være tilgjengelig for alle. Ta kontakt hvis du har behov for å få en tilpasset medlemspris. For å søke tilskudd må vi kunne registrere medlemmer som betalende. Det er derfor en minimumsum på 50,- per halvår. Send oss en mail  om du har behov for å få tilpasset medlemskontigenten grunnet lav inntekt. Dette er et tillittsbasert tilbud.

  Nå har registreringen til konferansen EUFASD åpnet!

  Link til registrering

   

  Konferansen samler alle som brenner for å øke kunnskapen rundt FASD. Forskere, familier, leger, organisasjoner, arbeidsplasser, politikere, alle er invitert! Det blir masse fagstoff, samtaler, nettverksbygging og spennende temaer. 

   

  Hva: "The conference will bring together clinicians, academics, educators, non-governmental organisations and charities, legislators and politicians, lawyers and individuals involved in the criminal justice system, birth and adoptive families together with individuals who themselves have FASD. The aim is to increase knowledge and awareness, and to help promote the understanding of FASD in Norway, the Nordic countries, Europe and internationally. The conference will cover a wide range of topics including prevention, prevalence / epidemiology, social determinants, biomarkers, epigenetics, diagnosis, psychological profiles, secondary disorders/ comorbidity, intervention, clinical management and care, behavioral management, education, family support, and legal & ethical issues. " (Les mer )

   

  Hvorfor? 

  Øke kunnskap om FASD i Norge, Norden, Europa og internasjonalt.

   

  Hvor?

  Arendal - Clarion Hotel Tyholmen

   

  Når?  12-14 september 2022

   

  Hvem: 

  Gro CC Løhaugen
  Conference Chair

  Jon Skranes
  Head of scientific planning committee

   

   

  Susan J Hemingway, USA

  Catherine Lebel, USA

  Ulrik Kesmodel, Denmark

  Sylvia Roozen, Netherlands

  Raja Mukherjee, UK

  Gro CC Løhaugen, Norway

  Claudio Diaz

  Stefania Bazzo

   

   

   

  «Fetal Alcohol Spectrum Disorders" (FASD) er en internasjonal samlebetegnelse

  for et vidt spekter vansker som kan oppstå hos barnet ved eksponering for alkohol i svangerskapet. Oversatt er det ´Føtalt alkohol spektrumforstyrrelse´

  Vi har lengtet lenge etter økt kunnskap om FASD i samfunnet, økt kunnskap i møte med barnehage, skole, helsesektor, utdanning, hverdagen generelt og på alle andre arenaer og i alle aspekter av livet.

   

  Vår visjon er at alle skal vite, forstå og bidra mer til et samfunn som

  kan favne og tilrettelegge i samarbeid med mennesker med FASD.

   

  Det vil derfor være av betydning at man drar inn elementer som ikke bare omhandler FASD, men kunnskap om avhengighet, psykisk helse, marginalisering, utenforskap, nevromangfold, traumer, sanseintegrasjon, utdanning, tilrettelegging,  familie og mange andre temaer som vil påvirkes i et livsperspektiv.

   

  Tanken er at mer kunnskap vil bidra til å redusere stigma og et samfunn som i seg selv kan være forebyggende både for inntak av alkohol i svangerskap, forebygging av sekundærvansker og bidra til muligheter.

  Vi ønsker å drive informasjonsarbeid og likemannsarbeid, både for og sammen med familier, mennesker med FASD og pårørende. I tillegg ønsker vi å dele vår erfaring og være en stemme for en gruppe i samfunnet som til nå har fått lite fokus.

   

  Fokuset vårt vil i stor grad være på å dele kunnskap som kan gi forståelse for kompleksiteten, og en mer helhetlig tenkning med fokus på å forebygge sekundærvansker. Visjonen er at alle skal vite, forstå og bidra mer til et samfunn som kan favne og tilrettelegge for mennesker med FASD.