Hva er FASD?

FASD er en forkortelse for Føtalt alkohol spektrum forstyrrelse (hvor D står for disorder). FASD er en samlebetegnelse på et vidt spekter vansker og skader som er forårsaket av alkoholeksponering i svangerskapet og vi vil omtale disse vanskene som FASD videre i oppgaven. 

 

I Norge omtaler man det gjerne som “FASD-paraplyen”.

Under FASD-paraplyen finnes det mange underkategorier. I Norge er det bare Føtalt alkohol syndrom (FAS) som er en medisinsk diagnose. (RK-MR, 2020)

 

 

Utredningen i Norge er basert på en firetalls diagnostisk kode utviklet av «University of Washington, FAS diagnostic and prevention network». (University of Washington, 1999)

 

De fire kodene som skal vurderes er:

  • Vekstavvik
  • Ansiktstrekk
  • Hjerneaffeksjon
  • Bekreftet alkoholeksponering

 

Ikke alle har typiske ansiktstrekk eller vekstavvik. Det er derfor utviklet flere måter å omtale de forskjellige variasjonene. I Norge er man i hovedsak opptatt av FASD som et begrep. FASD vil gjelde alle som faller inn under en felleskategori, som er at de har vansker på grunn av alkoholeksponering i svangerskapet.

Diagnose

Vansker

Vanskene som går igjen hos individer med FASD bærer preg av at det er et spekter, altså er det store variasjoner innenfor diagnosen. En fellesnevner er skader i sentralnervesystemet, men disse kan også være veldig varierende. Det gjelder skader i sentralnervnesystemet som kan sees i form av strukturelle endringer, skader eller funksjon.

 

Vårt inntrykk er at skadene på sentralnervesystemet ofte vil være det som utgjør størst utfordringer i hverdagen for mennesker med FASD. Det er et ledd i en hel del utfordringer som også kan se likt ut og være komorbide med andre diagnoser.

 

Komorbiditet, eller samsykelighet, handler om at flere diagnoser kan opptre samtidig hos en person (Nordanger & Braarud, 2017, s. 120). Det omtales ofte som "kommer sammen med".

 

I artikkelen «Comorbidity of fetal alcohol

spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis» skriver forfatterne at FASD kan  linkes til 428 diagnoser som ser ut til å ha høyere prevalens hos individer med FASD. De komorbide diagnosene var spredd ut over atten av tjueto kapitler i ICD-10.(Diagnosemanual) Høyest var forekomsten av lidelser som misdannelser ved fødsel, genfeil, atferdsvansker og psykiske lidelser (Popova et al., 2016, s. 982). Dette sier mye om kompleksiteten.

 

 

Komorbide diagnoser

 

«Vi var også til optiker.

Da var vi lei av å prøve å forklare og nevnte ikke noe. Da det tilfeldigvis kom opp i slutten av timen at hen var utsatt for alkohol i svangerskapet mente

optiker at det var veldig viktig for henne å vite.

Vi var så vant med at folk ikke visste hva det var at vi ikke orket å prøve å forklare engang»

 

 

"Hun ble

overstimulert av å

være inntil oss

samtidig som hun spiste. Hun ble mer

og mer urolig.

Tålte dårlig besøk,

likte ikke å bli

tatt på, søvnen ble

verre og verre.

Hun gråt og var mye utilpass.  Bæresjal var ok, men vi kunne ikke stryke henne eller massere henne. "

 

Hva er FASD? Utredning og diagnostisering. 

Hvem og hvor mange gjelder det?

Vansker forbundet med FASD.

 Diagnoser og vansker som ofte kommer sammen med FASD og sekundærvansker.

Rettigheter, hjelpemidler, støtte og lovverk.

Ordliste for begreper brukt på nettsiden.