Vil du bli medlem?

Tillater økonomien det?

 

Vi ønsker at foreningen skal være tilgjengelig for alle. Ta kontakt hvis du har behov for å få en tilpasset medlemspris. For å søke tilskudd må vi kunne registrere medlemmer som betalende. Det er derfor en minimumsum på 50,- per halvår. Send oss en mail  om du har behov for å få tilpasset medlemskontigenten grunnet lav inntekt. Dette er et tillittsbasert tilbud.

 «The national institute on alcohol abuse and alcoholism»,  gir ut et medisinsk tidsskrift på kvartalsbasis hvor det legges frem forskning om årsaker, konsekvenser, behandling og forebygging av alkohol og vansker koblet til alkohol.

I vol.25, No. 3, 2001  omhandler en artikkel konsekvensene fosterets hjerne får ved alkoholeksponering i svangerskapet. (Goodlett & Horn, 2001)

 

Den tar opp flere sentrale ting som belyser det at FASD er en spekterlidelse. Den problematiserer mulighetene til å peke på eksakte årsaker til avvik, basert på at man fortsatt ikke kan nok om hva som på et celle-og molekylært nivå gir en normal utvikling av sentralnervesystemet. Et annet hinder er at det heller aldri er sikkert at det bare er alkohol som kan ha bidratt til å hindre normal utvikling.

Det er variasjoner i mengde alkohol, andre genetiske komponenter, og når eksponeringen har skjedd.  Til slutt er det også et faktum at alkohol som stoff kan gi både kort og langtidseffekter. Det de kan si noe om er at det er belegg for å si at alkohol vil ha forskjellig virkning på forskjellige typer celler. Det kan føre til endring i cellen hvis alkohol blir konsumert når en celle er i en fase hvor den skal dele seg. Den kan også føre til celledød for allerede ferdig utviklede celler eller hindre cellemigrasjon.

Et eksempel som fremkommer i artikkelen er hvordan alkoholeksponering kan gjøre endringer i stadiet for cellemigrasjonen:  «In chick embryos, alcohol exposure before the cranial neural crest cells begin to migrate results in excessive cell death of these cells during the period of migration, leading to abnormal facial features modeling effects in humans with­ FAS” (Goodlett & Horn, 2001) Samme mekanismer kan skje under hele svangerskapet, og den delen av fosteret som utvikler seg hele svangerskapet er sentralnervesystemet. Det vil derfor være sårbart hele fosterstadiet. I motsetning til eksempelet som er bare cellemigrasjonen som omhandler utviklingen av ansiktstrekk.

 

  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6707174/pdf/arcr-25-3-175.pdf

 

 

«Fetal Alcohol Spectrum Disorders" (FASD) er en internasjonal samlebetegnelse

for et vidt spekter vansker som kan oppstå hos barnet ved eksponering for alkohol i svangerskapet. Oversatt er det ´Føtalt alkohol spektrumforstyrrelse´

Vi har lengtet lenge etter økt kunnskap om FASD i samfunnet, økt kunnskap i møte med barnehage, skole, helsesektor, utdanning, hverdagen generelt og på alle andre arenaer og i alle aspekter av livet.

 

Vår visjon er at alle skal vite, forstå og bidra mer til et samfunn som

kan favne og tilrettelegge i samarbeid med mennesker med FASD.

 

Det vil derfor være av betydning at man drar inn elementer som ikke bare omhandler FASD, men kunnskap om avhengighet, psykisk helse, marginalisering, utenforskap, nevromangfold, traumer, sanseintegrasjon, utdanning, tilrettelegging,  familie og mange andre temaer som vil påvirkes i et livsperspektiv.

 

Tanken er at mer kunnskap vil bidra til å redusere stigma og et samfunn som i seg selv kan være forebyggende både for inntak av alkohol i svangerskap, forebygging av sekundærvansker og bidra til muligheter.

Vi ønsker å drive informasjonsarbeid og likemannsarbeid, både for og sammen med familier, mennesker med FASD og pårørende. I tillegg ønsker vi å dele vår erfaring og være en stemme for en gruppe i samfunnet som til nå har fått lite fokus.

 

Fokuset vårt vil i stor grad være på å dele kunnskap som kan gi forståelse for kompleksiteten, og en mer helhetlig tenkning med fokus på å forebygge sekundærvansker. Visjonen er at alle skal vite, forstå og bidra mer til et samfunn som kan favne og tilrettelegge for mennesker med FASD.