Om oss

FASD Norge er en nystiftet forening bestående av 5 individer med faglig og erfaringsbasert kompetanse som lenge har lengtet etter økt kunnskap om FASD i samfunnet. 

 

FASD gir livslange utfordringer som kan omfatte det fysiske,nevrologiske, atferdsmessige, kognitive og psykiske av et menneske. Vårt fokus vil i stor grad være på å dele kunnskap som kan gi forståelse for kompleksiteten, for en mer helhetlig tenkning med fokus på å forebygge sekundærvansker. 

 

til medlemmer ønsker vi å tilby:

  • Digitale medlemskvelder med temaer, faglig input, samtaler.
  • Likepersonsamtaler
  • Råd og tips i møte med bhg, arbeidsliv, skole, kommune, helse m.m
  • Tips og råd i forbindelse med tiltak og forståelse rundt symptomer og vansker
  • Mulighet til å bidra til å utvikle foreningen etter ditt ønske
  • Produkter, informasjonsmatriell og ressurser som kan bidra i hverdagen

 

Elise Hærem

Styremedlem

Elise, 44 år, fra Rogaland, mann og fire barn i alderen 13-21 år. Jeg er en lærer med stor interesse for «de som faller utenfor», og som elsker friluftsliv, håndarbeid og tid med familien. Brenner for at alle barn, uavhengig av utfordringer og diagnoser, skal få utvikle sine sterke sider og oppleve mestring og bekreftelse, både hjemme og på skole og i barnehagen. Erfaring med FASD og flere andre diagnoser. Mitt mål er kompetanseheving og økt forståelse hos systemet som skal ta vare på barna våre når de er utenfor hjemmet.

Tonje Arentz

sekretær

Er utdannet barnehagelærer og har jobbet i barnehage i flere år. Har også jobbet som spesial pedagog i barnehage.

Min største kampsak er å spre kunnskap om fasd. Om kompleksiteten ved fasd og at de ofte "faller mellom to stoler" i forhold til aktiviteter og andre tilbud både offentlig og privat.

Jeg er også meget engasjert i at det skal være god universell utforming, bruk av ASK (alternativ supplerende kommunikasjon) og tilrettelegging av en best mulig hverdag for de med ulike funksjonsvariasjoner.

Sara Greger

Nestleder

Bosatt i Innlandet med mann og barn. Pedagog med videreutdanning i blant annet psykologi, spesialpedagogikk og sansemotorisk traumeterapi.

Har i over 20 år jobbet med med mennesker i alle livets faser, men har et særlig stort hjerte for de aller minste.

Brenner for synliggjøring og avskamming av FASD, samt å gi foreldre, omsorgspersoner og systemene rundt familiene økt forståelse og riktige verktøy for gode dager, mestring og likeverd.

Silje Lunderød

Styreleder

 

 

Sørlending  og pedagog med videreutdanning i psykososialit arbeid med barn og unge.

Har alltid med traumeperspektivet. 

Nå har jeg surret rundt å irritert meg over hvor lite kunnskapen om FASD er spredd i systemet lenge nok, og bestemt meg for å heller bidra til endring. Brenner for at vi skal se hele mennesket og når det gjelder FASD gjelder det særlig sekundærvansker og kunnskap som kan bidra til forståelse,mestring og inkludering i et livsperspektiv og nedbryting av skam og tabu rundt FASD.  

Gislaug.S Sele

Kasserer

50 år. Jeg har hatt omsorg for barn med ekstra utfordringer i ca. 25 år,

og noen som står meg nær har diagnosen FASD.

Når livet blir overveldende liker jeg å koble av med å gå tur eller jobbe i hagen.

Jeg brenner for at alle barn skal oppleve å være elsket og akseptert som den de er, uavhengig av utfordringer og livssituasjon,

og for at foreldre skal utrustes til å se og møte barna som de er.

 

Bidra?

Vi oppfordrer alle som ønsker

å bidra til

å ta kontakt. 

 

 

Vi har et stort ønske om å være en forening som favner alle, og det gjelder ikke bare medlemmer, men også styret.

 

Har du ønske om å bidra på et vis, ikke nøl med å ta kontakt. Det kan være som likeperson, administrativt arbeid, medisinsk kompetanse, styreverv, egne erfaringer eller andre ting.

 

Hvem er vi?

Elise Hærem

Styremedlem

Elise, 44 år, fra Rogaland, mann og fire barn i alderen 13-21 år. Jeg er en lærer med stor interesse for «de som faller utenfor», og som elsker friluftsliv, håndarbeid og tid med familien. Brenner for at alle barn, uavhengig av utfordringer og diagnoser, skal få utvikle sine sterke sider og oppleve mestring og bekreftelse, både hjemme og på skole og i barnehagen. Erfaring med FASD og flere andre diagnoser. Mitt mål er kompetanseheving og økt forståelse hos systemet som skal ta vare på barna våre når de er utenfor hjemmet.

Linda, 40 år frå Vestlandet.

Er barnehagelærar.

Har eit sterkt ønske om å spre kunnskap rundt FASD.

Brenn for at alle barn skal få nå sitt fulle potensial utifrå sine forutsetninger.

Ingenting er så urettferdig som lik behandling.

Linda Jensen

Styremedlem