Ordliste

 

 

BPA: Brukerstyrt personlig assistent

 

Prevalens - Begrep som brukes om antallet mennesker som har en viss sykdom, vanske, risikofaktor eller liknende.

 

Komorbid- Begrep som brukes om vankser eller sykdommer som "kommer sammen med". Altså vansker som ofte opptrer sammen.

 

Nevrologiske «soft signs» - Nevrologiske «soft-signs» kan beskrives som diffuse vansker som er lettere nevrologiske avvik. Eksempler kan være; medbevegelser, skrivemotoriske ferdigheter, vansker med trykk og styrke, dårlig flyt i bevegelser. Det er tegn man ofte ser hos barn med FASD eller ADHD.

 

Sensoriske vansker: Sensoriske vansker omfatter vansker som kan inkludere alle sansemodaliteter og innebærer en forstyrrelse i evnen til å sortere sanseinntrykk. 

 

Evnemessige forutsetninger:  De kognitive forutsetningenene man har hvis alt i mijløet ligger tilrette for det.