Sanseprosessering

Vansker med persepsjon omhandler sansene og vår evne til å ta inn, tolke og prosessere stimuli (også kalt input). Man kaller det gjerne sanseintegrasjon. Vansker med dette er ikke diagnoser eller diagnosekriterier i Norge, men er et vanlig symptom hos mange med nevroutviklingsvariasjoner som FASD, ADHD, ASD, TS mm. Sanseinntrykk og vår tolkning av dem er viktige funksjoner for å være i verden. Alle sanseinntrykk er knyttet til både erfaringer, kontekst, genetikk og nevroutvikling. Sanseinntrykk gir ikke kognitiv mening i seg selv, det er bidrag til å fortolke verden og farer og gleder i den, plassering av kroppen, opplevelse av motorikk, sult, behov for beskyttelse, ro og alle andre ting som påvirker oss. Når perseptuelle systemer (de forskjellige delene som bidrar i evnen til persepsjon) fungerer på måter som ikke er typiske er det grunnet endringer i hjernen og dens funksjoner. Det kan gi vansker med å oppfatte sanseinput, tolke dem eller ordne dem i meningsfylte enheter, eller det kan være utfordringer i alle ledd. Dette er funksjoner i forskjellige deler av hjernen og kan påvirkes av alt fra medfødte nevrovariasjoner, organisk hjerneskade, sykdom, traumer, mm. Man trenger de perseptuelle systemene for å gi mening til situasjoner, opplevelser og korrekte oppfatninger av sosiale situasjoner hvor man må tolke f.eks. ansiktsuttrykk. Det gjør det åpenbart at vansker med persepsjon kan gi varierende og store utfordringer i hverdagen. Når sanseapparatet arbeider slik det er ment bidrar sanseinntrykk til informasjon, lære og forstå. Når evnen til å oppfatte, tolke og prosessere sanseinntrykk er skadet eller endret vil det skape en uorganisert flom inntrykk som gir kaos.