Struktur

 

Et viktig tiltak i barnehage, skole, utdanning, jobb, hjem og fritid for barn, unge og voksne er struktur.

 

Struktur kan være alt fra dagsplaner man

følger som har lik oppbygning, til sosiale ting

som friminutt som har en struktur i form av en voksen som følger en "oppskrift" på en lek.

Det kan være strukturen som timeplanen gir eller strukturen i arbeid - pause. Det kan være struktur i små og store ting. Strukturen i en morgenrutine, en dag eller en uke.

 

Det er flere årsaker til at struktur er viktig. Det er viktig for alle mennesker, men for noen i større grad.

Mange mennesker med FASD og andre nevroutviklingsvariasjoner har utfordringer med tidsperspektiv, eksekutive funksjoner, at de er sensitive for sanseinntrykk og har en forhøyet stressrespons grunnet måten hjernen fungerer. Dette er utmattende ting som bidrar til å redusere kognitiv kapasitet og hindre en å ta i bruk sine evnemessige, kreative, sosiale og emosjonelle forutsetninger.

 

Struktur vil kunne gjøre dagen mer logisk, det er mulig å pugge den, man kan finne ro i å vite hva som skal skje og man trenger rett og slett ikke bruke så mye kapasitet på å bekymre seg eller planlegge for eventualiteter.

 

Man kan dra det så langt som å si at struktur er en helt nødvendig tilrettelegging for en del personer. Det vil likevel variere hvor mye struktur man har behov for og i hvilke settinger.

Det vil måtte baseres på hver enkelt person, hva de finner energikrevende, evnemessige forutsetninger, hva som trigger stress og mange andre faktorer. Som regel kan man være ganske sikker på at det er bedre med for mye i starten. Man kan alltids redusere på tiltak, men å øke kan være utfordrende, spesielt hvis det krever ekstra ressurser.

 

Tips: 

  • Dagsplaner -samme rekkefølge hver dag

 

  • Planer for friminutt/pauser

 

  • Sosiale historier som gir oppskrifter

 

  • Visuelle hjelpemidler for rekkefølger i forskjellige situasjoner/aktiviteter

 

  • Førforståelse før aktiviteter

 

  • Timeplaner

 

  • Planlagt skjerming/pauser