Debattinnlegg om FASD
2023-08-22 12:13 https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/gEAKn9/hvorfor-snakker-ingen-om-barna-som-foedes-med-alkoholskader#:~:text=Et%20barn%20som%20p%C3%A5virkes%20av,kommunisere%20dette%20til%20hele%20befolkninge...
Tiltaksplanlegging : Rutiner
2023-08-22 11:52     Et viktig tiltak i barnehage, skole, utdanning, jobb, hjem og fritid for barn, unge og voksne er rutine. Rutiner er måten vi gjør det vi gjør i løpet av en dag. Det kan være rutine for kveldss...
Skriv om BPA
2023-05-13 20:52 Vi har formulert et skriv om tjenesten "Brukerstyrt personlig assistent" (BPA). Mange opplever vanskligheter med å få innvilget søknad om BPA. Skrivet kan brukes for å sette seg mer inn i tjenesten,...
Struktur som tiltak
2022-08-26 21:52 Les om struktur som tiltak her.