"Sykehuset bemerket etter fødsel

at barnet mitt var lite,

men ingen sa noe mer.

Jeg var tidlig ærlig om min livsførsel

og mitt forhold til alkohol/rus,

men ingen sa noe til meg. Kan det være vanskelig for helsepersonell og spør meg direkte, fordi jeg er biologisk mor?

I frykt for å såre meg?"

 

 

 

"Jeg kunne ønske det var en felles

forståelse i samfunnet for at

ingen mengde alkohol er trygt. 

Å få barn med FASD kan gjelde alle

typer mennesker.   

Det kan være hvem som helst

som ikke visste at hun var gravid. "

 

"Hvis man ikke har et trent øye, så ville ingen sett på mitt barn og tenkt at hen har en hjerneskade. Hen møtes med forventninger hen ikke kan innfri. Jeg har kommet til det at jeg bare sier at hen har en hjerneskade for FASD høres ut som om noe jeg har funnet opp».

 

I starten av mars 2022 ble denne tegningen til.

En 6åring ble forklart at det skal lages en forening for alle som vil lære med om FASD. "Jeg har FASD"! 

 

Vi som startet foreningen hadde brainstormet mye, og var enige om at hjernen skulle være

en del av logoen. Jeg forklarte det til 6åringen og spurte om hen kunne tegne en logo hen syns passet. 

 

"Hjertet må alltid være med hjernen" var beskjeden. Og det er jammen sant.  Det er mye symbolikk i det.

Hjertet blir forbundet med kjærlighet og følelser. Hjernen med logikk og kognitive evner.

Men det kommer jo alltid sammen.

Alle mennesker er komplekse og har flere aspekter som gjør de til den de er.  6åringen mente også det var viktig å ha med en neshornkanin for beskyttelse.  Skuffelsen var stor når det kom en skikkelig kjedelig forklaring på hvordan en logo på  kunne brukes i forskjellige størrelser og på forskjellige medier og må derfor være enkel.

Men jeg gav mitt ord på å dele med alle hvordan orginaltegningen som var inspirasjonen

til logoen var. 

   

  «Fetal Alcohol Spectrum Disorders" (FASD) er en internasjonal samlebetegnelse

  for et vidt spekter vansker som kan oppstå hos barnet ved eksponering for alkohol i svangerskapet. Oversatt er det ´Føtalt alkohol spektrumforstyrrelse´

  Vi har lengtet lenge etter økt kunnskap om FASD i samfunnet, økt kunnskap i møte med barnehage, skole, helsesektor, utdanning, hverdagen generelt og på alle andre arenaer og i alle aspekter av livet.

   

  Vår visjon er at alle skal vite, forstå og bidra mer til et samfunn som

  kan favne og tilrettelegge i samarbeid med mennesker med FASD.

   

  Det vil derfor være av betydning at man drar inn elementer som ikke bare omhandler FASD, men kunnskap om avhengighet, psykisk helse, marginalisering, utenforskap, nevromangfold, traumer, sanseintegrasjon, utdanning, tilrettelegging,  familie og mange andre temaer som vil påvirkes i et livsperspektiv.

   

  Tanken er at mer kunnskap vil bidra til å redusere stigma og et samfunn som i seg selv kan være forebyggende både for inntak av alkohol i svangerskap, forebygging av sekundærvansker og bidra til muligheter.

  Vi ønsker å drive informasjonsarbeid og likemannsarbeid, både for og sammen med familier, mennesker med FASD og pårørende. I tillegg ønsker vi å dele vår erfaring og være en stemme for en gruppe i samfunnet som til nå har fått lite fokus.

   

  Fokuset vårt vil i stor grad være på å dele kunnskap som kan gi forståelse for kompleksiteten, og en mer helhetlig tenkning med fokus på å forebygge sekundærvansker. Visjonen er at alle skal vite, forstå og bidra mer til et samfunn som kan favne og tilrettelegge for mennesker med FASD.